مهندسی

بيمه مهندسي در ايران از سال ١٣٤٢آغاز گرديد .بيمه هاي مهندسي يكي از انواع رشته هاي بيمه ايي زير مجموعه بيمه هاي اموال است كه با توجه به كاربردهاي گوناگون در اغلب زمينه ها از تنوع بسيار زيادي برخوردار مي باشد.

بيمه نامه مهندسي تمام خطر نصب

 

بيمه نامه مهندسي تمام خطر پيمانكاران

 

بيمه نامه مهندسي ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري

 

بيمه نامه مهندسي عيوب اساسي و پنهان ساختمان

 

بيمه هواپيما

 

بيمه كشتي

 

بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران

 

اين بيمه نامه تمامي خسارتهاي وارد به بدنه ماشين آلات و تجهيزات پيمانماري از قبيل لودر -بولدوزر-بيل مكانيكي -گريدر -تاوركرين -جرثقيل -ليفتراك -غلتك -سايد بوم و مانند آنها كنپيمانكاراو جهت اجراي كار پروژه از آنها بهره ميبرند تحت پوشش قرار ميدهند .

 

بيمه نامه مهندسي تمام خطر پيمانكاران

 

به موجب اين بيمه نامه كليه طرحهاي عمراني و ساختماني مانند پروژه هاي احداث انواع سازه شامل انوات ساختمان -راه آهن -فرودگاه -جاده -پل -سد -تونل-مترو -تقاطع غير همسطح -موج شكن -عمليات آبرساني -زهكشي -فاضلاب شهري -حفرچاه-مخازن آب و مانند آنها تحت پوشش قرار ميگيرد.مدت اين بيمه نامه از زمان تخليه مصالح در محل اجراي پروژه شروع و تا اتمام آن و تحويل دائم كار به كارفرما  ادامه دارد .اين بيمه نامه در دو بخش مالي و غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو را تحت پوشش قرار ميدهد .

 

 

 

 

بيمه تمام خطر نصب

 

 

 

به موجب اين بيمه نامه عمليات نصب - دمونتاژ-مونتاژماشين آلات -تجهيزات واحدهاي صنعتي توليدي و خدماتي از قبيل انواع نيروگاهها و توربين ها ژنراتور ديگه اي بخار كمپرسور ها موتور هاي درون سوز -ترانسفورماتورها-خطوط و سيستم هاي مخابراتي -خطوط انتقال گاز -خطوط انتقال نيرو -دستگاه چاپ-ماشين الات كاغذسازي و نساجي -خطوط هوايي-انتقال نيرو -خطوط لوله و مانند انها تحت پوشش قرار ميگيرد

 

پوشش بيمه ايي از زمان تخليه تجهيزات و ماشين الات در محل اجراي طرح شروع ودر كليه مراحل انبارداري عمليات ساختمان ،نصب ،آزمايش وراه اندازي و نگهداري ادامه دارد

 

اين بيمه نامه در ٢بخش مالي و غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو را تحت پوشش قرار ميدهد

 

 

 

 

بيمه نامه مهندسي عيوب اساسي و پنهان ساختمان

 

اين بيمه نامه هر گونه خسارت وارد به سازه هاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از طراحي غلط و مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار كن در طي مدت اعتبار بيمه نامه به شركت بيمه اعلام شود را تحت پوشش قرار ميدهد.