آتش سوزی

بيمه آتشسوزي يكي از قديميترين رشته هاي بيمه ايي است اهميت اين بيمه نامه تا انجاست كه در كشورهاي توسعه يافته تقريبا هيچ دارايي يا مالي را نميتوان يافت كه داراي آتشسوزي نباشد .

 

بيمه آتشسوزي مراكز صنعتي

بيمه آتشسوزي مراكز غير صنعتي

بيمه انبار

بيمه منازل مسكوني

اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهها ،كارگاهها و تعميرگاههاو مراكز تفريحي و ورزشي و ....را تحت پوشش قرار ميدهد

گفتني است دامنه بيمه هاي تجاري گسترده تر از بيمه نامه هاي ديگر مي باشد.

خطرات تحت پوشش:

آتشسوزي انفجار صاعقه (آصا )

سيل و طغيان آب

زلزله

طوفان،تند باد ،گردباد

سقوط بهمن

سقوط هواپيما

تركيدگي لوله هاي آب

ضايعات ناشي از برف و باران

سرقت با شكست حرز

شكست شيشه

نشست  و ريزش و رانش

برخورد اجسام خارجي

انفجار ظروف تحت فشار صنعتي

شورش بلوا و اغتشاش و آشوب

خودسوزي (تفاله خشك )

هزينه هاي پاكسازي

 

 

پوشش هر خطر اضافي در گرو گرفتن پوشش اصلي ميباشد .

 

بيمه آتشسوزي مراكز غير صنعتي

 

اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهها ،كارگاهها و تعميرگاههاو مراكز تفريحي و ورزشي و ....را تحت پوشش قرار ميدهد

گفتني است دامنه بيمه هاي تجاري گسترده تر از بيمه نامه هاي ديگر مي باشد.

خطرات تحت پوشش:

آتشسوزي انفجار صاعقه (آصا )

سيل و طغيان آب

زلزله

طوفان،تند باد ،گردباد

سقوط بهمن

سقوط هواپيما

تركيدگي لوله هاي آب

ضايعات ناشي از برف و باران

سرقت با شكست حرز

شكست شيشه

نشست  و ريزش و رانش

برخورد اجسام خارجي

انفجار ظروف تحت فشار صنعتي

شورش بلوا و اغتشاش و آشوب

خودسوزي (تفاله خشك )

هزينه هاي پاكسازي

 

 

پوشش هر خطر اضافي در گرو گرفتن پوشش اصلي ميباشد .

 

بيمه آتشسوزي مراكز صنعتي

 

در اين بيمه نامه تمامي ريسكهاي صنعتي ،نظير كارخانه ها تحت پوشش قرار ميگيرد .دارايي ها و اموالي كه دريك كارخانه ميتوان بيمه نمود شامل ساختمانها ،ماشين آلات ،تاسيسات ،موجودي اوليه و ساخته شده ،ابزار الات ،تجهيزات اثاثيه ثابت و لوازم اداري و ....ميباشد .

 

بيمه آتشسوزي انبارهاي عمومي و اختصاصي

 

الف:بيمه آتشسوزي با مبلغ ثابت :

 

در اين بيمه نامه ها خسارتهاي ناشي از آتشسوزي بر اساس مبلغ ذكر شده در بيمه نامه و به ميزان زيان وارد شده به بيمه گذار پرداخت ميگردد.

 

ب: بيمه نامه اظهارنامه ايي:

 

با تعيين حداكثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودي به طور ماهيانه و ٣ماه يكبار باتوافق بيمه گذار و بيمه گر ميتوان پوشش مناسب و مطمئني داشت.

 

بيمه آتشسوزي واحدهاي مسكوني

 

در اين نوع بيمه نامه موارد تحت پوشش شامل ساختمان منازل مسكوني ،تاسيسات واثاثيه منزل و مشاعات و مشتركات ميباشد .كه در مجتمع هاي مسكوني توسط مدير ساختمان يا هيئت مديره بيمه ميگردد.

 

طرح جامع منازل مسكوني

 

در بيمه نامه جامع منازل مسكوني خسارت هاي ناشي از آتشسوزي ،انفجار ،صاعقه ،سيل ،طوفان ،زلزله ، تركيدگي لوله ها،سقوط هر وسيله يا شيئي ،سرقت با شكست حرز و برخورد وسيله نقليه تحت پوشش قرار ميگيرد .همچنين مسئوليت بيمه گذار در مقابل خسارت وارد شده به اشخاص كه در اثر حادثه مشمول بيمه اتفاق افتد تحت پوشش قرار دارد .

علاوه بر آن غرامت فوت فرد بيمه گذار و يا همسر وي براي هر يك و هزينه پزشكي او يا همسرش كه بر اثر حادثه ايجاد شود را در بردارد .

 

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت آتشسوزي

 

بيمه گذار ميبايست بلافاصله پس از وقوع حادثه و يا اطلاع از وقوع آن شركت بيمه رامطلع و از هرگونه تغيير و دگرگوني در محل مورد بيمه تا بازديد كارشناسان شركت بيمه  تا اتمام پروسه كارشناسي خودداري نمايد .ويك نسخه از بيمه نامه را به شركت بيمه تحويل دهد و همكاري هاي لازم درزمينه ارائه اسناد ،مدارك مالي و مرتبط با موضوع خسارت را در كوتاهترين زمان ممكن در اختيار كارشناسان قرار دهد .

 

لازم به ذكر است نمايندگي كد 21572 آمادگي ارائه هر گونه مشاوره و راهنمايي رادر زمان بروز خسارت احتمالي دارد .